Virtuális Egyetem

Tanulásmódszertan és életvezetés

A kurzus neve
Tanulásmódszertan és életvezetés
A kurzust oktatóink tervezték, akik szívesen válaszolnak a felmerülő kérdésekre, illetve a feltöltött feladatok értékelését is ők végzik.
A facilitátorok elindítják, segítik és moderálják a fórumbeszélgetéseket, válaszolnak a kurzussal kapcsolatban felmerülő kérdésekre, figyelmeztetnek a határidők betartására, összekötik a hallgatókat és az oktatókat egymással.

A facilitátorok
Fehérvári Péter, Hargitai Fanni, Várdai Gábor.

A kurzus rövid leírása
A tantárgy célja, hogy elsősorban gyakorlati feladatok segítségével a hallgatókat felkészítse a felsőoktatási tanulásra, az életpálya tervezésére, és támogatást nyújtson a felsőoktatási tanulmányok alatti konstruktív életvezetéshez.

A kurzus kulcsszavai
tanulási tanácsok, hatékony időmenedzsment, tudatos életvezetés, eredményes vizsgázás

A kurzus összefoglaló leírása
A kurzus célja, hogy a résztvevők olyan elméleti és gyakorlati ismereteket szerezzenek, amelyek hozzájárulnak a tudatos, tervezett életvezetéshez, a hatékony tanuláshoz, valamint a felsőoktatás által támasztott kihívások kezeléséhez.
A kurzus során olyan kompetenciák fejlesztését célozzuk meg, amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy a sikeresen tudják teljesíteni a felvett kurzusaikat, sikeres vizsgákkal tudják zárni a félévet. A kurzus interaktív elemekre, a hallgatók aktivitására épít, és igyekszik a tanulásról, valamint az életvezetésről nélkülözhetetlen ismeretekkel és gyakorlati tapasztalatokkal gazdagítani a hallgatókat.
Elsősorban elsőéves, felsőoktatásban tanuló hallgatók számára ajánljuk, de hasznos lehet középiskolások számára,
vagy felsőbb éves hallgatóknak, akik tudatosabban szeretnének tanulni.
A résztvevőknek heti rendszerességgel online feladatokat kell elvégezniük, határidőre beküldeniük. A oldalon ajánlatos a fórumbeszélgetésekben részt venni, a sajátélményű gyakorlatok tapasztalatait megosztani.
Módszerek: sajátélmény, önreflexió, kérdőíves módszerek

Tematika
1. A tanulás hatékonyságát befolyásoló külső és belső tényezők: Rövid elméleti anyag a tanulást meghatározó külső tényezőkről (tanulási környezet, napirend) és belső tényezőkről (pl. motiváció, akaraterő, önkontroll, attitűd, kognitív képességek stb.). A hallgatók önreflexióinak megosztása a saját tanulásukban szerepet játszó tényezőkről. Digitális állampolgárság, online tanulástámogatás.
2. Digitális állampolgárság, online tanulástámogatás, tanulás online környezetben: A digitális állampolgárság fogalmának, kutatásainak megismerése, az online környezetben végzett tanulás sajátosságainak azonosítása, különbségei a hagyományos tanulási környezetekhez képest.
3. Időmenedzsment, időperspektívák, időparadoxon; a saját tanulási folyamat tervezése (napirend, vizsgarend): Az időmenedzselés fontossága. Egy időmenedzsment-technika (Pomodoro) ismertetése, hátrányaink megvitatása. Tervezés a tanulással kapcsolatban: napirend, hetirend, vizsgarend készítésének alapelvei (kiscsoportos megbeszélés). Zimbardo elképzelése az időperspektívákról, időperspektíva kérdőív.
4. Tanulási stratégiák: PQRST, SQ4R, MURDER: A tanulási stratégia fogalma, szerepe a tanulásban (ismertető). Hosszabb tananyag feldolgozását segítő PQRST, SQ4R, MURDER módszerek bemutatása, kiscsoportos megbeszélés (jellemzőik, szakaszaik, hasonlóságok, különbségek, tetszési index stb.).
5. Gondolattérkép használatának lehetőségei, előnyei a tanulás során: A hallgatók kipróbálnak egy készítő programot valódi tananyag tanulásához, feltöltik a felületre, beszámolnak tapasztalataikról.
6. A jó jegyzet, vázlat készítésének fortélyai. A hallgatók az órai jegyzetelést, vázlatírást gyakorolják.
7. Magolás helyett: mnemotechnikai eljárások alkalmazásának előnyei. Memóriafokozó eljárások, praktikák. Nem értelmes, összefüggő szövegek tanulásához nyújt segítséget az anyagrész néhány hasznos módszerrel.
8. Hasznos tanácsok a szóbeli és az írásbeli vizsgára való felkészüléssel kapcsoltban. Társas tanulásban, tanulópárok, tanulóműhelyek. A lecke kifejezetten a vizsgára való felkészülést segíti, és megismertet társas tanulás lehetőségeivel.
9. Szorongás, tesztszorongás, és a „vizsgadrukk" legyőzésének lehetőségei, módszerei. A Spielberger-féle és Vonásszorongás Kérdőív (STAI) kitöltése az online felületen. Rövid elméleti áttekintés a szorongásról, és teljesítmény kapcsolatáról. Önreflexiók tapasztalatok. Szorongáscsökkentő módszerek, légzőgyakorlatok, relaxáció kipróbálása.
10. Életvezetési kompetenciák, mentálhigiéné karbantartásának lehetőségei. Az ifjúkor és a felsőoktatás kihívásai, nehézségekkel való megküzdés módszerei. Az egyéni mentálhigiénés tanácsadás. Egyénre szabott tanácsadás, pályatanácsadás.


A kurzus teljesítésének feltételei
Beküldendő feladatok: Minden tananyaghoz kapcsolódnak feladatok, melyeket a MOOC felületen be kell küldeni, vagy a közösségi oldalon megosztani.

A kurzus módszerei, tanulásszervezés
A hallgatóktól elvárt tevékenységek: beküldendő feladatok határidőre való elkészítése és feltöltése, aktivitás a felületen (fórumokba való bekapcsolódás). A kurzus feladataival való heti rendszeres foglalkozás ajánlott.

Tartalmi előismeretek
A kurzus elvégzése nem igényel különösebb előismereteket, azonban feltétlenül szükséges hozzá motiváció.

Technikai előismeretek
A részvételhez minimális felhasználói számítógépes ismeretek szükségesek.
A kurzus gyakorlati teljesítéséhez Google azonosító (gmail.com-os e-mail cím) az elvárt.
Web 2.0 eszközök (online dokumentumkezelő szolgáltatás, online fogalomtérkép, blogok, prezentációkészítő és -megosztó alkalmazások) alapszintű ismerete szükséges.
A kurzushoz szükséges az online környezet rendszeres (heti 3-4 alkalommal történő) látogatása, frissítéseinek nyomon követése.

Technikai feltételek
ha releváns, akkor milyen otthoni, vagy munkahelyi, vagy összefoglalóan hozzáférési technikai háttér szükséges, gép paraméterek, sávszélesség, adatforgalom, kamera, hang, stb A kurzus követéséhez szükséges egy átlagos számítógép internetkapcsolattal, hangfal, esetleg mikrofon.

Az ideális résztvevő
Ajánljuk a kurzust elsőéves hallgatóknak, akik most ismerkednek a felsőoktatási tanulással, illetve azoknak a felsőbb éves hallgatóknak, akik úgy érzik, nem hatékony a tanulási stratégiájuk (hiába tanulnak sokat, kevésbé jók a jegyeik), szükségük lenne egy kis segítségre ahhoz, hogy jobban tudjanak teljesíteni tanulmányaik során. Ezenkívül aki szeretne tudatosabban tanulni, egyszerű tanulási praktikákat megismerni, és hajlandó önismereti munkára a területen.

A kurzus láthatósága
Nyilvános, látható, de nem hozzáférhető, szerkeszteni csak azok tudják, akik jelentkeztek rá.A kurzus időtartama:
10 hét
Költségek:

A kurzus térítésmentes.

Előismeretek, képzési szint:

A kurzus elvégzése nem igényel különösebb előismereteket, azonban feltétlenül szükséges hozzá önismereti motiváció.

Oktatók:
A kurzus nyelve:
Magyar

A kurzusra jelentkezni lehet:
2016. március 20.

Megosztom ezt a kurzust

Facebook