Virtuális Egyetem

Vizualitás a matematika oktatásában

A kurzus rövid leírása
A kurzus célja bemutatni, hogyan lehet a matematikát érdekesen, színesen tanítani a vizuális művészetek és játékos tevékenységek segítségével. Módszereket, stratégiákat mutatunk be, melyek segítségével a matematikai készségeket és képességeket (kompetenciákat) fejleszteni lehet vizualizáció segítségével. A kurzus gyakorlatorientált, célunk a tanítási gyakorlatba könnyen beilleszthető, jól alkalmazható ismeretek átadása. Foglalkozunk a problémamegoldás elméletével és gyakorlatával, optikai illúziókkal, hasznos játékokkal (Zometool, origami, tangram, logikai játékok és kirakók, stb.) valamint a vizuális művészetek és a matematika kapcsolatával, olyan képzőművészekkel, akik gyakran használtak matematikai struktúrákat.

This course is also available in English. If you are interested, please look for more information on the following webpage: www.sonette.org

A kurzus kulcsszavai
vizuális művészetek, vizualizáció, matematikai kompetenciák, tevékenységalapú oktatás

A kurzus összefoglaló leírása
A kurzus során szeretnénk bemutatni, hogy a matematika lehet érdekes, szép és könnyen érthető. Stratégiákat nyújtunk leendő és gyakorló matematikatanároknak arra, hogyan lehet a matematikai készségeket és képességeket vizualizáció segítségével fejleszteni. A résztvevők megismerkedhetnek a problémamegoldó gondolkodás elméleti hátterével, a látás pszichológiájával, a vizualizációt előtérbe helyező tanuláselméletekkel. Fényképek és elkészült óravázlatok segítségével bepillantást nyerhetnek a módszerek és stratégiák alkalmazásába általános és középiskolában. Megvizsgáljuk, hogyan segíthetik az optikai illúziók a gondolkodás és a térlátás fejlesztését. Bemutatunk olyan eszközöket és játékokat, melyek jól használhatók a matematikatanításában. (Zometool, origami, tangram, logikai játékok és kirakók) Kitérünk a vizuális művészetek és a matematika kapcsolatára, olyan képzőművészek alkotásainak bemutatásával, akik műveikben gyakran alkalmaztak valamilyen matematikai rendezőelvet, struktúrát. A matematika tanítását támogató sokféle szoftver közül a GeoGebra használatát mutatjuk be. A vismath.ektf.hu, honlapon nagyon sok, a kurzusban felhasználható anyag, előadások videója, prezentációk, óratervezetek, cikkek, feladatlapok és GeoGebra applikációk találhatók, melyek a tanulás során felhasználásra kerülnek – többek között a 2013 nyarán Egerben, és 2014 nyarán Belgrádban tartott Vizuális Matematika Nyári Egyetemek előadásai.

A kurzus célja a leendő és gyakorló matematika tanárok számára jól alkalmazható módszerek bemutatása. A közös online megbeszélések, segítségével a résztvevők megoszthatják egymással a témában felmerülő kérdéseket, ötleteiket. cél, célcsoport, tartalom, tartalmi elemek felsorolása.
Csoportos és egyéni tevékenység, közös online megbeszélések, problémamegoldás, beadandó feladatok.

A kurzus módszerei, tanulásszervezés
Módszerek és tanulásszervezés: a kurzuskoordinátora előkészíti a tananyagot, melyet önállóan fel lehet dolgozni. A résztvevők kérdéseket tehetnek fel a tananyaggal kapcsolatban, a hetente kiadott feladatokat közösen megbeszélik a többi résztvevővel, kifejtik véleményüket. A kurzus végére elkészítik a kitűzött beadandó feladatokat, ezeket feltöltik a Moodle felületre. Amennyiben van rá lehetőség, az elkészített modelleket, óratervezeteket a gyakorlatban kipróbálják, erről visszajelzést adnak. Értékelik egymás munkáját, majd az oktató is ad egy végső értékelést.

A kurzus ütemterve, időbeosztás 
Kezdés: 2015.02.09.
Jelentkezési határidő: 2015.02.07.
Befejezés: 2015. 05.09. (13 hét)
átlagosan heti 4 munkaórát igényel

Tartalmi ütemterv
1. hét Bemutatkozás: a kurzuskoordinátor és a résztvevők fórum segítségével megismerkednek elmondják, milyen célból jelentkeztek a kurzusra.
2. hét Problémamegoldás a matematikában: elméleti háttér, tanítási-tanulási módszerek, stratégiák.
3-4. hét Példák vizuális kommunikáció és matematika órákra: video, óratervezetek, ezek megbeszélése fórumon.
5. hét Optikai illúziók és a látás pszichológiája – szerepük a gondolkodási képességek fejlesztésében.
6. hét Térlátás fejlesztése és vizsgálata – tesztek és eszközök.
7. hét Algebrai kifejezések vizualizálása.
8. hét A matematikaórákon jól használható eszközök bemutatása (Zometool, origami, tangram, logikai játékok...) A tantervben szereplő, a résztvevők által kiválasztott témához modell, játék tervezése.
9. hét Vizuális művészetek és matematika – néhány képzőművész, akik műveikben gyakran jelenítenek meg matematikai objektumokat, rendező elveket, mintázatokat..
10-11.hét A Geogebra használatának elsajátítása. A dinamikus geometriai szoftver előnyei. A tananyagban szereplő anyagrészhez geogebra segítségével alkalmazás készítése (órai feladat, elméleti tananyag vizualizációja, házi feladat, gyakorlati probléma vizualizációja, stb.
12-13.hét A résztvevők által tervezett modellek elkészítése, beillesztés a reguláris matematikaórák keretébe. Óratervezet készítése, a megtartott órákról fotók, videók. Az elkészített anyagok feltöltése, értékelés.

Tartalmi előismeretek
matematika Bsc, alapvető matematika módszertani ismeretek, alapvető pedagógiai-pszichológiai ismeretek, angol nyelv legalább középszintű ismerete, alapvető számítógépes felhasználói ismeretek

Technikai előismeretek
pl. alapvető számítógép felhasználói ismeretek (word, excel, powerpoint) internet használata, a moodle tanulási környezet alapszintű ismerete (https://docs.moodle.org/27/en/online rendszerek használata heti rendszerességgel

Technikai feltételek
otthoni vagy munkahelyi számítógép, internet-hozzáférés

Az ideális résztvevő
Leendő vagy már gyakorlattal rendelkező általános és középiskolai matematikatanárok.

A kurzus láthatósága
zárt, csak tagoknak

Költségek
A képzés költsége: Ingyenes
A képzés során felmerülő esetleg költségek: papír, ragasztó, olló, stb.

A kurzus linkgyűjteménye
http://vismath.ektf.hu
http://www.lifecircles-inc.com/Learningtheories/constructivism/bruner.html
Jerome Bruner: The Process of Education (Harvard University Press, 1976)
Jerome Bruner: The Culture of Education (Harvard University Press, 1997)
N. C. Presmeg, C. Bergsten: Preference for Visual methods: An International Study (in: Proceedings of the 19th International Conference for the Psychology of Mathematics Education, Recife, Brazil, 1995)
Solano, N. C. Presmeg: Visualization as a Relation of Images (in: Proceedings of the 19th International Conference for the Psychology of Mathematics Education, Recife, Brazil, 1995)
N. Presmeg: Research on Visualization in Learning and Teaching Mathematics (in: Handbook of Research on the Psychology of Mathematics Education – Past, Present, Future eds: Angel Guttiérrez, Paolo Boero, PME 1976-2006)
Tom Lowrie: The Influence of Visual Representations on Mathematical Problem Solving and Numeracy Performance (in: 24th Annual MERGA Conference, Sydney, 2001)
http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED411136.pdf#page=67
http.//www.sonette.org

A kurzus időtartama:
13 hét
Költségek:

Ingyenes

Előismeretek, képzési szint:

Matematika Bsc, alapvető matematika módszertani ismeretek, alapvető pedagógiai-pszichológiai ismeretek, angol nyelv legalább középszintű ismerete, alapvető számítógépes felhasználói ismeretek.

A kurzus nyelve:
magyar

A kurzusra jelentkezni lehet:
2015. február 01.

Megosztom ezt a kurzust

Facebook